Punct Mort

Un scriitor trebuie să rezolve o crimă foarte similară cu sfârșitul romanului său încă nepublicat.