Genuine cu acompaniament live FOLEY’ALA (România)

Simţul vizual de factură expresionistă al lui Robert Wiene se manifestă plenar în Genuine, fiind concretizat – la fel ca în Cabinetul doctorului Caligari, creaţia sa anterioară mult mai celebră – prin decoruri distorsionate şi bizare, în tehnica perspectivei deformate, reuşind să redea astfel erotismul hipnotic într-o formă vizuală percutantă.

Coloana sonoră creată de Foley’Ala constă dintr-o mixtură de sonorităţi contemporane, ritmuri insolite, referinţe la teme arhetipale, sintetizatoare, instrumente acustice şi voce, cu modulaţii electronice şi procesare live.